DHL Brussels Ekiden

Marathon is a team sport in the DHL Ekiden

Every year, about a thousand teams come to the King Baudouin Stadium for the DHL Ekiden, which this year takes place on Saturday 21 October.

Ekiden teams consist of six runners, who together cover the marathon distance of 42.195 km. The first, third and fifth runner each cover 5 km, the second and fourth runner 10 km and the final runner covers the remaining 7.195 km. Each runner runs a lap on the magical track of the King Baudouin Stadium.

The relays are not made with a baton, but with a special ribbon. This so-called ‘tasuki’ hangs – for those who want to do it according to the rules of the art – from the shoulder, diagonally across the chest, to the hip.

The Ekiden is always an exciting race, as the team’s success depends on each of the six runners. Everyone in the team therefore has an important function. That is why this competition is popular with companies, but you can also participate with five friends or family members.

DAYS
HOURES
MIN
SEC

Results

Pictures

Enterprises & VIP

Video

Loop of wandel mee voor het goede goel!

Rietveld Kallo

‘Rietveld Kallo’ is een recent aangelegd natuurgebied dat vooral bestaat uit diepe en ondiepe plassen met rietvegetaties die in ontwikkeling zijn. Natuurpunt werkt hier met haar vrijwilligers van de afdeling Waasland aan een beheer met het oog op uitbreiding en behoud van de rietkragen. (+ logo Natuurpunt)

Bijzondere vogelsoorten zoals de kleine karekiet en rietgors laten zich hier spotten. Steltlopers zoals de grutto of scholekster komen hun kostje bij elkaar scharrelen in de ondiepe plassen en ook de kleine en grote zilverreiger laten zich hier bewonderen.

Op de zuidelijke bufferdijk werden inheemse struiken zoals hazelaar, Gelderse roos en Spaanse aak aangeplant om zangvogels aan te trekken. Je vindt er ook drie paddenpoelen die speciaal werden aangelegd voor de zeldzame rugstreeppad.

Ook jij kan dit goed doel steunen door bij je inschrijving €5 extra te betalen.